List prezidentovi o „náhubkovom“ zákone

Minulý týždeň v parlamente odhlasovali tzv. „náhubkový zákon“, zákon upravujúci rokovací poriadok v parlamente v neprospech opozície, schválený bez opozície. Zvažujeme podporu opozície v tomto boji , ale opýtali sme sa najprv vás.

Anketa na Facebooku

Ak si želáte takúto výzvu, zdieľajte a lajkujte ju. Keď sa vyzbiera aspoň 300 lajkov (aktuálne ich je 187), pripravíme občiansky e-mail na prezidenta, aby tento zákon nepodpísal a vrátil ho s pripomienkami do parlamentu. Opäť to bude len vedľajšia aktivita, opäť jednorazová, a opäť sa vás najprv pýtame. Chcete to?

Prečo sa nám nový zákon o rokovacom poriadku nepozdáva?

Nejde nám o držanie strany, o podporu „tejto“ opozície. Ide nám o podporu opozície ako takej. O podporu demokracie na Slovensku.

Keby som mal problém zjednodušiť, z vyššej perspektívy to vidím takto:

 • Opozícia je strážny pes - opozícia v parlamente v podstate nemôže nič, len sa prizerať a upozorňovať občanov, ak sa deje niečo, čo by nám malo prekážať. Opozícia je ako taký pes, ktorý môže štekať, ale kedže je na reťazi, ďalšiu akciu musí urobiť pán domu = my občania.
 • O nich, bez nich - ide o zákon, ktorý má obmedziť práva a povinnosti poslancov (ale hlavne opozície) a rozhodovalo sa o ňom bez opozície. To je akoby „zlodej“ rozhodoval o tom, že pes na dvore svojej obete má mať kratšiu reťaz, má štekať tichšie (s povinnosťou nahlásiť štekanie dopredu), a ešte požaduje možnosť vypnúť štekot v prípade, že sa mu bude zdať nevhodný. No a na dôvažok chce mať palicu pre prípad neuposlúchnutia (v našom prípade pokuty vo výške tisícov eur).
 • Koalícia proti opozícii - ako vidno na hlasovaní, toto bolo jedno z tých hlasovaní, kde bola koalícia v ostrom názorovom kontraste voči opozícii. Ale nie tak celkom. Koalícia bola svorne „za“. Bez výnimky. Opozícia bola (takmer) jednotne „proti“, až na Kotlebovcov, čo vnímam ako robenie priekov a odplatu za ignorovanie (ale prezident Kiska ich predsa nepovažuje za legitímnych členov Národnej rady a list predsa adresujeme jemu, takže celá opozícia ;) Je tu ale predsa len výnimka. Naša známa štvorka (ne)závislých poslancov Alena Bašistová, Rastislav Holúbek, Peter Marček a Martina Šimkovičová. Upozorňujem, že ide čisto o môj osobný názor a špekuláciu, ale myslím, že títo štyria poslanci v parlamente plnia akúsi psychologickú úlohu. Koalícia totiž ich hlasy vôbec nepotrebuje, ale v hlasovaniach, kde to vyzerá takto vyhranene  – „koalícia vs. opozícia“ – plnia úlohu akéhosi šumu, že nie celá opozícia bola proti. Stalo sa tak v prípadoch zverejňovania vratiek DPH, zrušení amnestií Vladimíra Mečiara a v mnohých iných, kde ide o „dojem“.
 • Obvinený je sudcom aj katom - rozhodovať o porušení predpisov a dokonca prerušení schôdze národnej rady má koalícia. Tá koalícia, ktorej jedinou povinnosťou voči opozícii je strpieť jej kritiku. A rozhodnutie o udelení pokuty od 1 000 do 4 000 eur bude závisieť od hlasovania v Národnej rade. Čiže opäť od koalície. Opozícia doslova nezmôže nič. Tento zákon jej nič neprináša. Nie je tam žiadnna reciprocita. Preto argument, že to nie je zákon proti opozícii, že predsa upravuje práva všetkých poslancov rovnako, je nezmysel. Opozícia stráca na svojich právach a koalícia získava moc.
 • Pokuta ťa umlčí – na prvý pohľad to vyzerá nevinne. Veď keď sa nebudú porušovať predpísané pravidlá, tak sa nič nestane. Problém je však inde. Vláda porušuje predpísané pravidlá. Keď na to porušovanie opozícia kultivovane upozorní, koalícia to kultivovane ignoruje. A s úsmevom. Takýto pocit bezmoci si pýta ostrejší tón hlasu a expresívnejšie vyjadrovacie prostriedky. Ak slabší jedinec nemá šancu na fyzicky silnejšieho, ostáva mu len kričať a upozorňovať okolie, že sa deje neprávosť. Ak použijeme nadnesené prirovnanie, tu si fyzicky silnejší muž pýta právo, že ak jeho fyzicky slabšia žena na neho bude nevhodne slovne útočiť, môže jej dať „pokutu“. A pokuta umlčí každého. Možno nie prvá, možno ani druhá, ale tridsiata, päťdesiata…
 • Doteraz to (ne)fungovalo? – opozícia vždy rázne upozorňovala na prehrešky koalície. To je jej úloha a bolo to tak od pádu komunizmu. Čo sa teraz zmenilo? Aj transparenty v parlamente boli. Padali ostré slová. Nevhodné slová. Neraz z úst vládnych predstaviteľov. Ale je to ich vizitka. Vizitka každého poslanca samého za seba osobne. Je toto naozaj reakcia na výstupy jedného poslanca – Igora Matoviča? Ale veď on taký vždy bol. Nezmenil zrazu správanie. A ľudia ho aj preto volili. Prečo je nutné práve teraz to zmeniť? A keď spravíme zmeny teraz, čo bude ďalej? Je toto dobrý precedens? Nie je to v demokracii krok vzad?
 • Proti (veľkej) menšine – ak existuje nejaká téma, kde je 60 % za a 40 % ostro proti, tak by sa v demokracii nemalo pristúpiť (ak nejde o úhybný manéver pred asteroidom) k uplatneniu takéhoto rozhodnutia. Upozorňujem ešte raz na podmienku, keď je 40 % jednohlasne a ostro proti a nie že má 5 rôznych iných názorov alebo im je to jedno. V takýchto prípadoch by sa mala podporovať ďalšia diskusia a vyvíjať snaha o nájdenie kompromisov. Ak niekto tvrdí, že v demokracii 60 % občanov môže potlačiť práva 40 % občanov, tak je rovnako nebezpečný ako Hitler.
 • Cesta do praveku - citujem z inkriminovaného zákona: „(7) Rečník hovorí spravidla vo voľnom prednese. Pri svojom vystúpení môže použiť poznámky v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe bez možnosti zvukovej prezentácie, obrazovej prezentácie a obrazovo-zvukovej prezentácie.“ V dnešnej dobe je pri serióznej prezentácii (na verejnom vystúpení) digitálna prezentácia samozrejmosťou a robí sa tak preto, lebo objektívne zvyšuje úspešnosť prenosu odovzdávanej informácie. Prečo parlament potlačuje tento prirodzený trend? Matovič by nemusel nosiť a rozsýpať vrecia peňazí v parlamente, ale demonštrovať to digitálne zo záznamu. Zakázať transparenty? Ja osobne som za. Mali by sa používať digitálne projektory a premietať prezentácie ako v každej normálnej modernej firme.  
 • Žiadny záznam, žiadny dôkaz - opäť citujem z inkriminovaného zákona:„(3) V rokovacej sále je zakázané používanie mobilných telefónov alebo iných technických zariadení umožňujúcich komunikáciu alebo záznam informácií  na  telefonovanie, vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo audiovizuálnych prenosov;“ Kto vie odôvodniť toto nariadenie? Prečo nie? Čoho sa kto obáva? My občania to chceme. Nesúhlasíme s takouto cenzúrou na mieste, kde sa schvaľujú zákony ovplyvňujúce náš život. Zároveň by sa takéto záznamy dali použiť ako dôkazový materiál pri obvineniach z porušenia predpisov. Je pravda, že kancelária robí vlastný záznam, ale nemusíme tu snáď rozoberať techniku účelového zostrihania a vynechania dôležitých pasáží a kontextu alebo predchádzajúcich udalostí. Preto záznam z viacerých nezávislých zdrojov zaručí transparetnosť vyhodnocovania diania v parlamente.
 • Obmedzenie časov - určite môže byť k prospechu alebo aj k neprospechu, to záleží od toho, ako sa obmedzenie nastaví. Opäť by bolo vhodné otvoriť diskusiu s opozíciou a nastaviť obmedzenie k spokojnosti zúčastnených strán. A prečo predseda Národnej rady môže hovoriť a vstupovať do rozpravy neobmedzene? Nie je to náhodou osoba, ktorá navrhovala tento zákon? Je morálne a demokratické, aby si predseda NR SR sám navrhol a pretlačil zákon, ktorý posilňuje jeho právomoci?
 • Hranice slušnosti – čo to je? Kto rozhoduje, kde ležia? A je slušnosť nadovšetko? Nie je dôležitejšia sloboda? Právo? Pravda? „(2) ... Predsedajúci vyzve zachovať poriadok aj poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej sále prekročil hranice slušnosti, alebo ktorý svojím konaním narúša priebeh rokovania. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály až do skončenia rokovania v tom istom dni. Ak predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály, poslanec je povinný opustiť rokovaciu sálu...
 • Čo na to občania - ako to vidíte vy? Ako vnímate takýto zákon? Je to podľa vás krok k demokracii, alebo krok od nej? Máte iný názor ako my (ja)? Napíšte ho do diskusie pod článkom, alebo aj priamo nám na info@vjednotejesila.sk 

V tomto duchu chceme zorganizovať občianske oslovenie prezidenta Andreja Kisku. Poprosíme ho, aby dotyčný zákon nepodpísal a vrátil do parlamentu s pripomienkou, že ide o tak závažnú úpravu práv a povinností opozičných poslancov, že by sa mal prejednať a ku vzájomnému kompromisu dotiahnuť aj v súčinnosti s opozičnými poslancami.

Zdieľaj tento obsah

 

Počet príspevkov v diskusii:

 

Diskusia

 

Informačné e-maily

Vyberte si témy, na ktorých odber sa chcete prihlásiť alebo odhlásiť: