Prvá výzva na Ministerstvo vnútra

Keďže originálna žiadosť o informácie je plná paragrafov, aby spĺňala všetky právne náležitosti, je pre bežného človeka nezrozumiteľná. Preto som ju v tomto tvare podal na Ministerstve vnútra SR osobne a jej e-mailovú formu odosielanú občanmi sme zjednodušili, aby boľa pochopiteľná aj bežným ľuďom. pozri stránku s e-mailovou výzvou...

Tu je originálne znenie v písomnej forme podané osobne na MV SR:

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

Kancelária ministra vnútra SR 
Tlačový odbor
Pribinova 2, 812 72 Bratislava


VEC: ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE


Vážený štátny orgán,
 
dovoľujem si Vás touto cestou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov požiadať o informáciu, a to:

  1. v akom štádiu trestného konania je vyšetrovanie podozrenia z daňového podvodu Ladislava Bašternáka
  2. ktoré riaditeľstvo policajného zboru Slovenskej republiky sa uvedenou vecou zaoberá

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás žiadam o informáciu, či v uvedenej veci budú aplikované ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  
Ak vyššie uvedené otázky napĺňajú konštrukciu uvedenú v ust. § 7 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z., tak ako žiadateľ trvám na sprístupnení zverejnených informácií v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
 
Túto žiadosť posielam vo svojom mene, ale zároveň v mene práve zakladaného občianskeho združenia VJEDNOTEJESILA.
 
V prípade otázok som Vám k dispozícii.

Ján Seyd,
Budatínska 29,
851 05 Bratislava

Vaše stanovisko žiadam zaslať na adresu info@vjednotejesila.sk
 

V Bratislave, dňa 16.9.2016

Podporte túto žiadosť aj vy a pošlite občiansky e-mail. Nech vidia, že nás je veľa.

Viac ako je možné ignorovať...

Zdieľaj tento obsah

 

Počet príspevkov v diskusii:

 

Diskusia

 

Informačné e-maily

Vyberte si témy, na ktorých odber sa chcete prihlásiť alebo odhlásiť: