Upovedomenie o začatí konania o registrácii OZ

Dnes 26.9.2016 v pondelok mi prišlo oznámení o uložení zásielky na pošte z Ministerstva vnútra. Potešil som sa, že je to vyrozumenie o tom, že občianske združenie nám schválili.

Žiadosť som podal osobne 5.9.2016 na podateľni Ministerstva vnútra, ako som už písal v Zakladáme OZ VJEDNOTEJESILA

Ubehlo odvtedy 21 dní a prišiel takýto list:

Je to oznámenie o začatí konania o registrácii občianskeho združenia.

Na obálke je v pečiatke pošty dátum podania 20.9.2016:

V liste stojí "Váš list/zo dňa", kde nie je dátum (len prázdno), ale na konci riadku je Bratislava, 14.9.2016

Tak teraz neviem, či tým netvrdia, že ja som podal 14.9. žiadosť, alebo oni vtedy začali to konanie o registrácii OZ.

Podľa portalu viaiuris.sk Registrácia združenia to funguje takto:

Po predložení návrhu a stanov začne Ministerstvo vnútra SR konanie o registrácii združenia.

Bežný smrteľník, keď nie je udaný časový limit,  by si túto vetu vysvetloval ako "hneď" alebo "čo najskôr". Ale právnik, naopak, že asi kedykoľvek (znamená aj nikdy), lebo nie je definované presne. Ale stalo sa a začati konania bolo (ak dátum v liste je dátum začatia konania) 14.9.2016, čiže 9 dní od podania žiadosti.

Takže nás teraz čaká nasledovné:

Ak návrh obsahuje všetky zákonom požadované náležitosti, ministerstvo bezodkladne oznámi splnomocnencovi prípravného výboru deň začatia konania a do 10 dní vykoná registráciu. Potom zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie (tým je deň odoslania tohto dokumentu ministerstvom). Osobitné rozhodnutie o registrácii združenia sa nevydáva.

Môže sa stať, že ministerstvo síce nerozhodne o odmietnutí registrácie, avšak ani nezašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov v lehote určenej zákonom (10 dní). V takom prípade je združenie zaregistrované v nasledujúci deň po uplynutí 40-dennej lehoty. Na žiadosť splnomocnenca ministerstvo zašle jedno vyhotovenie stanov s vyznačením dňa registrácie.

Uvidíme. Každopádne si myslím, že sa to zbytočne naťahuje. Našťastie to občianske združenie nie je zatiaľ vôbec potrebné :)

Budeme vás naďalej informovať.

Zdieľaj tento obsah

 

Počet príspevkov v diskusii:

 

Diskusia

 

Informačné e-maily

Vyberte si témy, na ktorých odber sa chcete prihlásiť alebo odhlásiť: